HexagonHexagonHexagon

A bolygóját elöl írja pontos jével, a gólyát jól tudta az életiskolákban.

Bevallás garnitúra

A Nagy Bibin

Vass Tibor szeret karácsonyi ajándé-
kot adni. Megkaptuk tõle az idén is,
(adó?)bevallási garnitúra formájá-
ban. Adakozó ember õ, szereti megosztani
az olvasóval azt, amije van:
saját, folyton változó világát, táguló,
afféle (magán-)világegyetemét, történetekkel
és szép tanulságokkal,
csattanókkal, nyelvi játékokkal, néha
egy-egy kacsintással az olvasóra a
versek végén. Ha pedig nem törté-
neteket ír, akkor „csak kibont egy
gondolatot, kifejti, részletezi, feltárja,
elemzi, boncolgatja, továbbgondolja,
„narkólövés lesz belõle,
ilyesmi. A kezdõ Vass Tibor-olvasó
most tanulgatja, hogy a vers annyiféle
lehet, ahányan vagyunk, már
legalábbis olyanok, akiknek egyáltalán
van verse.