HexagonHexagonHexagon

Mire megyek, ha a szokottnál is szokottabban figyelek az időre. Illetve időre Figyelek.

Semmi szín alant

A Nagy Bibin

Kétezernyolc december, kétezertíz
január. Tizennégyhónap. Mire megyek,
ha a szokottnál is szokottabban figyelek
az időre. Illetve időre figyelek.
Kétezertíz, február kettő. Hajnal kettő,
ami nappal tizennégy. A Semmi szín
alant kész, de odakívánkozik valami
az elejére, ami előző nap tizennégykor
még nem kívánkozott úgy oda. Lehet,
ha fi gyelnem inkább az időt hagytam
volna, mire ment, mikor a szokottnál
is szokottabban fi gyelhetett rám,
akkor a Semmi szín alant elején Kosztolányi-
idézet áll, nem saját írás. Illetve
nem egy írás tőlem.